CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

 • slide 3
 • Slide 2

Thoả thuận hợp tác cộng tác viên kinh doanh

THỎA THUẬN HỢP TÁC CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH

(V/v: Giới thiệu khách hàng dịch vụ pháp lý, kế toán….cho TKC)

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Cộng Tác Viên( CTV) với Công ty TNHH Kế Toán Và Đào Tạo Thành Khang( TKC), quy định các điều khoản trong việc hợp tác giới thiệu sản phẩn dịch vụ của TKC đến khách hàng. Thỏa thuận này là thỏa thuận điện tử được lập trên tình thần tự nguyện vì sự phát triển chung của các Bên. 

ĐIỀU 1. CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG THỎA THUẬN

Các từ và cụm từ được định nghĩa và diễn giải sẽ có ý nghĩa như diễn giải sau đây và áp dụng cho Thỏa thuận này:

1.1. “Bên A”: Là đơn vị cung cấp phần sản phẩm dịch vụ

1.2. “Bên B”: Là CTV hợp tác kinh doanh với Bên A để giới thiệu khách hàng cho Bên A

1.3. “Dịch vụ”: Là tất cả các dịch vụ Bên A đang kinh doanh tùy từng thời điểm

 • Thành lập công ty vốn Việt Nam
 • Thành lập công ty vốn Nước Ngoài
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Mua bán doanh nghiệp
 • khai báo thuế, mở mã số thuế
 • kiểm toán
 • Gỡ rối, hoàng thiện sổ sách, quyết toán thuế
 • Hoàn thuế, TNCN, TNDN
 • Bảo hiểm xã hội, nhân sự, tiền lương
 • Học kế toán thực tế
 • Chữ  ký số, Hóa đơn điện tử, Phần mềm kế toán
 • Dịch vụ khác

1.4. “Thỏa thuận”: Là Thỏa thuận hợp tác kinh doanh này, bao gồm cả các Phụ lục sửa đổi, bổ sung, các thỏa thuận cụ thể triển khai các nội dung hợp tác tại Thỏa thuận này được Các Bên thống nhất thực hiện và lập thành văn bản (nếu có);

1.5. “Khách hàng”: Là cá nhân, tổ chức được CTV giới thiệu cho TKC thực hiện dịch vụ

1.6. “Giá trị Bên B được hưởng”: Là số tiền Bên A chia cho Bên B được tính dựa trên Tổng giá trị Thỏa thuận mà Khách hàng ký kết và đã thanh toán cho Bên A.

1.7. “Thông tin mật”: Là tất cả thông tin liên quan đến bí mật thương mại, thông tin kỹ thuật, kế toán, thông tin liên quan tới Khách hàng, đối tác mà Các Bên có được thông qua việc ký kết Thỏa thuận này.

ĐIỀU 2. NỘI DUNG HỢP TÁC

Bên A đồng ý hợp tác với Bên B giới thiệu dịch vụ của Bên A đến khách hàng có nhu cầu, công việc của  Bên B bao gồm:

2.1 Tìm kiếm khách hàng, liên hệ giới thiệu, tư vấn cho khách hàng để lựa chọn sản phẩm dịch vụ của TKC
2.2 Tư vấn dịch vụ một cách sơ bộ về sản phẩm dịch vụ cần giới thiệu
2.3 Tư vấn khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ đối với các sản phẩm đến ngày hết hạn Thỏa thuận với Bên A.

ĐIỀU 3. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

3.1. Quyền lợi của Bên B

a) Được Bên A hướng dẫn kiến thức về sản phẩm và cách thức bán sản phẩm dịch vụ
b) Được Bên A cung cấp tài liệu phục vụ việc giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tại website http://www.thanhkhang.vn  hoặc gửi qua email;
c) Được bên A chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, đào tạo đội ngũ; kinh nghiệm quản lý để phát triển hoạt động kinh doanh;
d) Được áp dụng khuyến mãi theo chương trình chung đã công bố của Bên A khi bán hàng cho Khách hàng;
e) Được Bên A cung cấp công cụ để quản lý thông tin Khách hàng;
f) Được hưởng lợi ích từ việc hợp tác mà Bên A phân chia cho Bên B như sau:

+ Giá trị Bên B được hưởng từ bán mới sản phẩm cho Khách hàng lần đầu (Khách hàng hàng chưa giao dịch với TKC) = X nhân với Tổng giá trị Thỏa thuận mà Khách hàng sử dụng theo báo giá của Bên A sau khi trừ đi các khoản giảm giá (nếu có). Trong đó:

 - X là tỷ lệ chiết khấu mà Bên B được hưởng tính theo giá trị hợp đồng ( chưa VAT) sản phẩm Bên B bán được 

 • Thành lập công ty vốn Việt Nam   X= 10% tối đa 500.000 VND
 • Thành lập công ty vốn Nước Ngoài  X= 20% tối đa 2.000.000 VND
 • Tư vấn doanh nghiệp, kế toán trọn gói   X= 20% suốt thời gian hợp đồng, tối đa 01 năm
 • Thay đổi giấy phép kinh doanh    X= 10% tối đa 500.000 VND
 • Mua bán doanh nghiệp    X= 10% tối đa 500.000 VND
 • Khai báo thuế, mở mã số thuế    X= 10% tối đa 500.000 VND
 • Kiểm toán   X= 20% tối đa 2.000.000 VND
 • Gỡ rối, hoàng thiện sổ sách, quyết toán thuế     X= 20% tối đa 2.000.000 VND
 • Hoàn thuế, TNCN, TNDN  X= 10% tối đa 500.000 VND
 • Bảo hiểm xã hội, nhân sự, tiền lương  X= 20% suốt thời gian hợp đồng, tối đa 01 năm
 • Học kế toán thực tế   X= 10% tối đa 500.000 VND
 • Chữ ký số, Hóa đơn điện tử, Phần mềm kế toán    X= 10% tối đa 500.000 VND
 • Dịch vụ khác;   X có thể thỏa thuận cụ thể khi phát sinh

3.2. Nghĩa vụ của Bên B

a) Thực hiện đăng ký hợp tác với TKC theo các kênh TKC thông báo
b) Tìm kiếm Khách hàng, liên hệ giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn, tư vấn cho Khách hàng để Khách hàng lựa chọn sản phẩm dịch vụ TKC
c) Tự chịu các khoản chi phí đi lại, điện thoại... và các chi phí phát sinh khác liên quan đến công việc hợp tác với TKC
d) Xuất hóa đơn GTGT cho Bên A theo số tiền được Bên B phân chia theo quy định của pháp luật( nếu có)
e) Bên B cam kết không thực hiện các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, gây xung đột lợi ích với bên A và với các đại lý/CTV khác của TKC, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

Trích tiền từ lợi ích hợp tác hoặc tặng quà bằng tiền cho Khách hàng để thuyết phục Khách hàng mua sản phẩm;

 • Trao đổi, đăng tin, cung cấp, truyền thông các thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của Bên A và các Đại lý, Cộng tác viên khác của Bên A;
 • Thông đồng với nhân viên của Bên A để chuyển thông tin cơ hội bán hàng của Bên A sang Bên B nhằm tư lợi;
 • Giả danh nhân viên của Bên A để tư vấn bán hàng cho Khách hàng;
 • Vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của Bên A dưới các hình thức khác nhau như: Cố ý để thông tin về chủ sở hữu website, thông tin liên hệ, logo TKC trên website/fanpage gây nhầm lẫn với website/fanpage của Bên A...

f) Bên cạnh đó, để chung tay xây dựng hệ thống tốt hơn thì định kỳ hàng tháng Bên B phải thực hiện một trong hai nhiệm vụ sau:

 +  Có 01(một) bài viết về các chủ đề liên quan đến kế toán, tài chính, kiểm toán, pháp lý, bảo hiểm xã  hội và 01 bài( hoặc clip) hướng dẫn thực hiện đi kèm, chủ yếu nội dung đang thực hiện( Dành cho CTV nghiệp vụ)
 +  Tham gia các diễn dàn marketing online của bên A như : Email, Zalo, Facebook . Share bài viết bất kỳ ở trên website Kế Toán Thành Khang lên bảng tin Facebook, Zalo, Website…của bên B( Dành cho tất cả CTV)

ĐIỀU 4. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền lợi của Bên A

a) Được thu 100% giá trị đơn hàng Khách hàng 
b) Bên A có quyền thay đổi mọi nội dung liên quan đến các điều khoản được nêu tại Thỏa thuận này và sẽ thông báo cho Bên B trước khi thay đổi 30 ngày.

4.2. Nghĩa vụ của Bên A

a) Tư vấn hỗ trợ để Bên B hiểu về sản phẩm và cách thức bán sản phẩm của TKC. Cung cấp cho Bên B các thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tại website http://www.thanhkhang.vn;
b) Thực hiện các hoạt động marketing quảng cáo để giới thiệu sản phẩm dịch vụ
c) Thu tiền và thực hiện hoàn tất sản phẩm dịch vụ, xuất hóa đơn GTGT cho Khách hàng;
e) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản tiền phân chia cho Bên B theo nội dung được nêu tại Thỏa thuận này.

ĐIỀU 5. ĐỐI SOÁT VÀ THANH TOÁN LỢI ÍCH CHO BÊN B

5.1. Đối soát số tiền Bên B được hưởng

a) Đối soát và thanh toán số tiền Bên B được hưởng hàng Quý;
b) Quy trình đối soát:

 • Chậm nhất vào ngày làm việc thứ 10 của tháng tiếp theo sau quý báo cáo, Bên B phải gửi bảng kê hoa hồng Bên A xác nhận số tiền Bên B được hưởng 
 • Bên A phản hồi xác nhận số tiền Bên B được hưởng 
 • Đến hết ngày làm việc thứ 20 của tháng đó hai bên thống nhất số tiền hoa hồng, Bên A sẽ thanh toán tiền hoa hồng chuyển khoản. Thời hạn thanh toán: Tối đa ngày 30 của tháng đó

5.2. Thanh toán số tiền Bên B được hưởng

a) Điều kiện thanh toán:

+ Bên B cập nhật đầy đủ các thông tin hồ sơ nhận thanh toán

 • Tên,số điện thoại, email, mã số thuế;
 • Thông tin về số tài khoản ngân hàng, chi nhánh ngân hàng.

+ TKC đã hoàn thành việc thu phí khách hàng của kỳ kê khai đó
+ Bên B không được hưởng lợi ích hợp tác trong trường hợp:

 • Bán mới sản phẩm dịch vụ: cho chính Bên B
 • Bán mới sản phẩm cho khách hàng của CTV khác cũng làm việc với TKC

ĐIỀU 6. HẠN CHẾ TIÊU CỰC TRONG GIAO DỊCH VÀ VI PHẠM THỎA THUẬN

6.1 Các Bên cam kết giữ gìn và phát triển mối quan hệ hợp tác, kinh doanh trong sạch lành mạnh, bằng việc:

a) Không thực hiện các công việc có thể gây ảnh hưởng tới mối quan hệ hợp tác lành mạnh giữa các Bên như: đưa ra đề nghị, hứa hoặc cấp, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất cứ nhân viên hoặc cán bộ quản lý nào của Bên kia, các lợi ích như: tiền mặt, các khoản hoa hồng, quà tặng…... mà không được thông qua bằng văn bản của Bên kia;
b) Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận, các Bên sẽ áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa các hành vi tiêu cực trong giao dịch;
c) Trường hợp một trong các Bên vi phạm các nguyên tắc trên, bên còn lại có quyền ngừng ngay việc thực hiện Thỏa thuận này với Bên vi phạm đó.

6.2 Trường hợp Bên B không thực hiện công việc theo Thỏa thuận này hoặc vi phạm nghĩa vụ tại Thỏa thuận này thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận mà không phải trả cho Bên B bất kỳ khoản phí nào.

ĐIỀU 7. BẢO MẬT THÔNG TIN

a) Các Bên có nghĩa vụ bảo mật các Thông tin mật có được thông qua việc ký kết, thực hiện Thỏa thuận kể từ khi Các Bên đàm phán, ký kết Thỏa thuận, kể cả khi Thỏa thuận chấm dứt hiệu lực;
b) Các Bên không được cung cấp Thông tin mật cho Bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

ĐIỀU 8. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

8.1. Trường hợp bất khả kháng là các trường hợp xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và ngoài tầm kiểm soát của một trong các Bên, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm và không giới hạn như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của Cơ quan Chính phủ, thay đổi pháp luật;

8.2. Nếu một trong các Bên không thể thực thi được toàn bộ hay một phần nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này do trường hợp bất khả kháng, thì Bên xảy ra trường hợp bất khả kháng phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do trường hợp bất khả kháng, và sẽ, trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra trường hợp bất khả kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho Bên kia các bằng chứng về việc xảy ra trường hợp bất khả kháng;

8.3. Bên thông báo việc không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình do trường hợp bất khả kháng có nghĩa vụ phải bằng mọi nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại của trường hợp bất khả kháng đó;

8.4. Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, các Bên sẽ ngay lập tức trao đổi ý kiến với nhau về việc thực hiện Thỏa thuận, và sẽ ngay lập tức phục hồi lại các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận khi chấm dứt trường hợp bất khả kháng, hoặc khi trường hợp bất khả kháng đó bị loại bỏ.

ĐIỀU 9. CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Thỏa thuận này sẽ chấm dứt trong trường hợp:

a) Đơn phương chấm dứt Thỏa thuận khi một Bên vi phạm nghĩa vụ là điều kiện chấm dứt theo quy định tại Thỏa thuận;
b) Một trong các Bên giải thể hoặc phá sản; trong trường hợp này Thỏa thuận sẽ kết thúc bằng cách thức do Các Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
e) Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Các Bên;
f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10. THỜI HẠN CỦA THỎA THUẬN

10.1. Thỏa thuận này có thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày ký và được tự động gia hạn nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày trước thời điểm hết hạn Thỏa thuận không Bên nào có văn bản đề nghị chấm dứt Thỏa thuận.

10.2. Thời hạn cho mỗi lần tự động gia hạn là 01 (một) năm.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1. Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận nếu có vấn đề gì nảy sinh thì Các Bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất và tìm giải pháp khắc phục. Trong trường hợp nảy sinh tranh chấp mà Các Bên không thể cùng nhau thương lượng giải quyết được thì Các Bên cùng thống nhất mang ra Tòa án có thẩm quyền trên địa bàn TP. HCM để giải quyết.

11.2. Thỏa thuận này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện và có hiệu lực kể từ ngày ký.


 

Chia sẻ qua:

KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG - Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế
VP Hồ Chí Minh: Căn 1.07,(Tầng 1( Trệt)+ Lửng), Tháp B, Chung cư Prosper Plaza, 22/14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
VP Bảo Lộc: 18 Cao Bá Quát, Phường Lộc Phát, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

 


THÀNH KHANG - chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với THÀNH KHANG
 quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài viết khác
zalo