CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

  • slide 3
  • Slide 2

Thay đổi giấy phép doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi đại diện pháp luật và các lưu ý về thuế, kế toán

Khi có phát sinh thay đổi người đại diện pháp luật, doanh nghiệp phải làm lại giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Kế Toán Thành Khang tư vấn về việc thay đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hồ sơ thủ tục và các vấn đề liên quan thuế, kế toán như thế nào?

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi thông tin doanh nghiệp và các lưu ý về thuế, kế toán

Việc thay đổi thông tin doanh nghiệp là thực sự cần thiết và tất yếu để phù hợp với xu thế thị trường. Kế Toán Thành Khang sẽ chia sẻ về các thông tin mà doanh nghiệp có thể thay đổi, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh và các vấn đề liên quan thuế, kế toán nhé.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi tên công ty và các lưu ý về thuế, kế toán

Thay đổi tên công ty đồng nghĩa phải thay đổi giấy phép kinh doanh, giấy phép con, con dấu, thông tin hóa đơn và tài khoản ngân hàng. Kế Toán Thành Khang sẽ tư vấn cho các bạn về việc thay đổi thông tin doanh nghiệp, các thủ tục ra sao và các vấn đề liên quan thuế, kế toán.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi ngành nghề kinh doanh và các lưu ý về thuế, kế toán

Bạn có thể đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên do công việc kinh doanh quá bận rộn và thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh làm cho bạn gặp nhiều trở ngại, đừng lo Kế Toán Thành Khang sẽ hỗ trợ mọi vấn đề về thuế, kế toán và thủ tục đăng ký

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi vốn điều lệ và các lưu ý về thuế, kế toán

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty, là tổng giá trị cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp. TKC hướng dẫn các bạn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi vốn điều lệ và các lưu ý về thuế, kế toán

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH DO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY VÀ CÁC LƯU Ý VỀ THUẾ, KẾ TOÁN

Thay đổi giấy phép kinh doanh thì phải thay đổi các loại giấy phép con, khắc lại con dấu, thay đổi thông tin hóa đơn, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng...Vậy khi thay đổi thông tin doanh nghiệp, các thủ tục ra sao và các vấn đề liên quan thuế, kế toán như thế nào?

zalo