CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

 • slide 3
 • Slide 2

Báo giá và tư vấn thành lập doanh nghiệp vốn Việt Nam tại Kế Toán Thành Khang TKC

Bạn là doanh nhân sắp khởi nghiệp đang dự định thành lập doanh nghiệp nhưng chưa biết thủ tục ra sao. Cụ thể như việc thực hiện hồ sơ giấy phép kinh doanh, công bố công ty, khắc bảng hiệu, con dấu, mua chữ ký số, mở tài khoản ngân hàng, phát hành hóa đơn điện tử, khai thuế ban đầu. Bạn lo lắng làm sao  để công ty đi vào hoạt động hợp pháp theo qui định nước Việt Nam.
Bạn chỉ cần chuẩn bị duy nhất 01 chứng minh nhân dân( hộ chiếu) đã sao y công chứng trong vòng 03 tháng gần nhất của các thành viên và một số thông tin như: Tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn đăng ký. Một số việc còn lại chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng, kịp thời, tư vấn cặn kẽ các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp như: thuế, kế toán, lao động tiền lương……

TKC xin gửi đến Quý Khách Hàng thông tin tư vấn và báo giá tham khảo theo nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Ngoài gói hoàn chỉnh, khi tham gia các gói cơ bản Quý Khách vui lòng thực hiện ngay các việc còn lại kịp thời, nhanh chóng. TKC phục vụ Quý khách tận nơi các hồ sơ nhanh, hồ sơ khó, hồ sơ ngoại tỉnh các dịch vụ Thành Lập doanh nghiệp, xin giấy phép con và các giấy tờ khác liên quan…….

I. TÓM TẮT TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Công văn

1) Thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu
 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Không được quyền phát hành cổ phiếu
 • Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.
 • Tùy thuộc quy mô và ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.

2) Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Thành viên có thể là cá nhân, tổ chức;
 • Số lượng thành viên tối thiểu là 2 thành viên và không vượt quá 50 Thành viên;
 • Thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định.
 • Có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không được quyền phát hành cổ phần.

Ưu điểm

 • Dễ quản lý và điều hành vì số lượng thành viên không nhiều
 • Có tư cách pháp nhân và các thành viên tham gia công ty phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã đóng góp.
 • Hạn chế xâm nhập của người lạ vào công ty, tránh được rủi ro

Nhược điểm

 • Chịu sự kiểm soát chặt chẽ của pháp luật
 • Hạn chế về mặt huy động vốn do không được phát hành cổ phiếu.
 • Uy tín của công ty trước đối tác phần nào bị ảnh hưởng bởi chế độ trách nhiệm hữu hạn.

3) Thành lập công ty Cổ Phần

 • Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức;
 • Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Ưu điểm

 • Chế độ trách nhiệm hữu hạn: Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.
 • Được phát hành cổ phiếu để huy động vốn
 • Đối tượng tham gia vào hoạt động của công ty khá rộng, không bị giới hạn
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.
 • Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩch vực, ngành nghề.

Nhược điểm

 • Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích.
 • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

4) Thành lập Công ty hợp danh

 • Phải có ít nhất là 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Ưu điểm

 • Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.
 • Việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

Nhược điểm

 • Hạn chế của công ty hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.
 • Các doanh nghiệp này bị hạn chế huy động vốn và không có quyền phát hành cổ phiếu
 • Mọi thành viên của công ty đều có quyền quản lý công ty như nhau. Điều này dẫn đến sự khó khăn trong định hướng phát triển chung của công ty. Nếu như không có sự thống nhất thì rất dễ xảy ra tranh chấp
 • Loại hình công ty hợp danh được quy định trong Luật công ty năm 2005 nhưng trên thực tế loại hình công ty này chưa phổ biến.

5) Thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Là một tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 • Do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty
 • Thông thường, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty, tuy nhiên người chủ này vẫn có thể thuê người khác để thay mình làm công việc này
 • Là công ty trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân.

Ưu điểm

 • Hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bị chịu sự ràng buộc chặc chẽ bởi pháp luật.
 • Tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng bởi chế độ trách nhiệm vô hạn.

Nhược điểm

 • Không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ công ty tư nhân cao
 • Trách nhiệm vô hạn: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ không những bằng tài sản công ty mà lẫn cả tài sản của chủ doanh nghiệp.

6) Khái niệm tư cách pháp nhân

 • Tư cách pháp nhân: là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một tổ chức (nhóm người) có khả năng tồn tại, hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Tổ chức được gọi là pháp nhân (là con người trên phương diện pháp lý chứ không phải con người thực thể).
 • Tổ chức có tư cách pháp nhân: Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
 • Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
 • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
 • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
 • Chế độ chịu trách nhiệm:

- Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân: Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn, tức là chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp vào doanh nghiệp (trừ trường hợp thành viên hợp danh của công ty hợp danh, có thể phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty, nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải nợ).
Khi các khoản nợ vượt quá tổng giá trị tài sản của công ty thì công ty chỉ phải thanh toán hết số tài sản của công ty cho chủ nợ mà thành viên trong công ty không cần phải bỏ ra tài sản cá nhân của mình để hoàn trả số nợ còn thiếu.

- Doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân: Điển hình của loại doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân là doanh nghiệp tư nhân. DNTN chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản (không chỉ của doanh nghiệp mà còn bằng toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp). Chính điều này làm nên sự đặc biệt của DNTN. Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân bạn có thể có mức rủi ro cao (do chế độ trách nhiệm vô hạn), nhưng lại có được sự tin tưởng cao hơn từ phía khách hàng.

 • Cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của doanh nghiệp: đối với các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, cơ câu tổ chức của họ phức tạp hơn và được luật quy định nhiều hơn.

II. BÁO GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VỐN VIỆT NAM

STT Nội dung công việc thực hiện Phí tham khảo Thời gian – Quy trình thực hiện Kết quả khách nhận được
1 Tư vấn mở công ty  Miễn phí 1 buổi Các vấn đề cơ bản khi thành lập công ty

GÓI CƠ BẢN

Hoàn chỉnh pháp lý ban đầu cho doanh nghiệp về giấy phép và con dấu tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư

1.500.000 VND

Phí trên đã bao gồm phí tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư, Phí công bố điện tử, phí con dấu

Từ 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ 1.Giấy phép đăng ký kinh doanh    
2.Đăng Bố cáo thành lập
3.Dấu tròn công ty 

GÓI HOÀN
 CHỈNH

1. Hoàn chỉnh pháp lý ban đầu cho doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư.
2. Hoàn thiện thủ tục khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế.
3. Đăng ký chữ ký số/token và nộp tờ khai môn bài( không bao gồm lệ phí môn bài theo qui định).
5. Làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử 
4.000.000 VND
Phí trên đã bao gồm phí tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư, Phí công bố điện tử, phí con dấu
Từ 10 – 15 ngày làm việc 1.Giấy phép đăng ký kinh doanh
2.Đăng Bố cáo thành lập
3.Dấu tròn công ty 
4. Chữ ký số 1 năm
6. Tờ khai môn bài
7.Tài khoản ngân hàng tận nơi ở TPHCM.
9.Hồ sơ đăng ký nộp thuế điện tử
10.Hồ sơ khai thuế ban đầu
Ghi chú :
- Áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, chưa gồm VAT 10%
- Áp dụng cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp ở tỉnh cộng thêm phí tối thiểu 500.000 VND
- Giám 10% phí dịch vụ cho doanh nhân lần đầu giao dịch với TKC. Miễn phí quí báo cáo đầu tiên cho khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói

III. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

TKC xin gửi đến khách hàng các thông tin cần thiết cho quá trình thành lập

1. Tên công ty 

 • Tên công ty viết bằng tiếng việt( bắt buộc) ………………………………………………
 • Tên công ty bằng tiếng nước ngoài( nếu có): ……………………………………………
 • Tên công ty viết tắt ( nếu có): ……………………………………………………………

Lưu ý: Tên doanh nghiệp không được trùng với một doanh nghiệp khác đã đăng ký trước đó. Quý khách có thể tra tên trên google để tham khảo

2. Địa chỉ trụ sở chính 

 • Đầy đủ thông tin 04 cấp từ Số nhà/thôn/Ấp – Phường/Xã – Huyện/Quận – Tỉnh/Thành Phố

 Lưu ý: Doanh nghiệp không được đặt địa chỉ công ty tại chung cư có mục đích sử dụng để ở

 • Điện thoại hiện lên giấy phép

3. Vốn điều lệ

 • Số vốn góp quyết định mức thuế môn bài công ty phải nộp sau khi hoàn tất quy trình thành lập công ty. Theo quy định hiện hành thuế môn bài được chia thành hai mức:

- Mức 1: Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng mức thuế môn bài: 3 triệu đồng /1 năm.

- Mức 2: Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống mức thuế môn bài: 2 triệu đồng/ 1 năm

 • Giấy phép thành lập từ 01/01 đến 30/6 đóng thuế môn bài cả năm, ngày cấp môn bài từ 01/07 đến 31/12 đóng thuế môn bài nửa năm.
 • Vốn càng cao trách nhiệm doanh nghiệp càng cao. Thủ tục tăng vốn dễ, giảm vốn khó

Lưu ý: Theo qui định, yêu cầu góp đủ vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày thành lập. Thành viên là cá nhân góp vốn bằng tiền mặt hoặc ngân hàng. Thành viên là tổ chức góp vốn qua ngân hàng.

4. Ngành Nghề Kinh Doanh

 • Mã ngành đăng ký kinh doanh hiện nay áp dụng theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTG ngày 20/08/2018. Quý khách có thể trình bày mục tiêu, định hướng, nhu cầu để TKC tư vấn chọn ngành nghề nhanh nhất.
 • Chọn 1 mã ngành chính hiện lên giấy phép. Các ngành khác vẫn hoạt động bình thường

Lưu ý:  Trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện có yêu cầu giấy phép con TKC sẽ tư vấn chi tiết cho khách hàng khi có phát sinh 

5. Danh sách thành viên 

 • Thành viên thứ 1

Họ và tên ………………………….Ngày tháng  năm …….. ……….Dân tộc…………………….
CMND/CCCD/HC: ………………….Ngày cấp………Nơi cấp………Nam/nữ………………….
Địa chr thường trú ( 04 cấp)………………………………………………………………...............
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………...
Số vốn góp: ………………………………………………………………………………………...

 • Thành viên thứ 2

Họ và tên ………………………….Ngày tháng  năm …….. ……….Dân tộc…………………….
CMND/CCCD/HC: ………………….Ngày cấp………Nơi cấp………Nam/nữ………………….
Địa chr thường trú ( 04 cấp)………………………………………………………………...............
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………...
Số vốn góp: ………………………………………………………………………………………...

 • Nếu thành viên là tổ chức thì cung cấp thêm Giấy phép kinh doanh sao y công chứng không quá 03 tháng. Công ty cổ phần tối thiểu 03 thành viên
 • Đại diện pháp luật: …………………………………………..Chức danh: Chủ tịch/Giám đốc/Tổng giám đốc

Lưu ý: Ngay sau khi mã số doanh nghiệp được cấp trên hệ thống, một số đơn vị quảng cáo sẽ gọi điện mời gọi mua một số sản phẩm dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp sách, báo, tài liệu thuế. Và có thể mạo danh cơ quan nhà nước để ép doanh nghiệp mua. TKC khẳng định cơ quan nhà nước không bán các tài liệu qua điện thoại. TKC khuyến cáo quý khách hàng không nên mua và cam kết sẽ hỗ trợ quý khách hoàn chỉnh và tiết kiệm nhất

IV. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỒ SƠ CỦA TKC

Bước 1: Tư vấn và tiếp nhận thông tin thành lập doanh nghiệp

Tiếp nhận thông tin thành lập và Cử nhân viên tư vấn qua các kênh trực tiếp tại văn phòng hoặc trực tuyến. 
Các chuyên viên tư vấn phải trao đổi toàn bộ chi phí thành lập để khách hàng nắm vững ngay từ đầu. 

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Khách hàng cung cấp thông tin theo mục số II và chụp kèm CMND/CCCD/HC các thành viên. TKC hoàn thành hồ sơ thành lập công ty theo đề nghị của khách hàng trong vòng 24h làm việc kể từ khi đủ thông tin.

Bước 3: Gửi hồ sơ cho khách hàng ký

Nhân viên TKC sẽ gửi hồ sơ để Quý khách ký trực tiếp vào các hồ sơ, hoặc gửi Email theo yêu cầu của khách hàng và nhận kèm CMND/CCCD/HC đã được sao y công chứng trong vòng 03 tháng gần nhất. Nhận lại hồ sơ và thu tối thiểu 50% phí dịch vụ.

Bước 4: Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục theo quy định

TKC sẽ trực tiếp làm việc theo sự ủy quyền của khách hàng với các cơ quan liên quan đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 5: Bàn giao bản chính giấy phép và con dấu

Công ty sẽ gửi bản chính giấy phép và con dấu cho khách hàng và thu tiền phí dịch vụ còn lại.
Nếu khách hàng có nhu cầu làm dịch vụ về thuế kế toán thì chuyển sang bước thứ 6.

Bước 6: Thực hiện các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

TKC sẽ hỗ trợ tư vấn để quý khách tự thực hiện hoặc thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục thuế ban đầu khi mới thành lập công ty (tùy theo gói dịch vụ mà quý khách đã chọn).

Bước 7: Hoàn thiện

TKC sẽ hoàn thiện gói dịch vụ và giao toàn bộ hồ sơ. Các mục bắt buộc theo qui định của Luật Việt Nam TKC sẽ có phiếu tư vấn cụ thể trước khi đi vào hoạt động.  

Mọi thông tin chi tiết về quá trình thành lập doanh nghiệp và hồ sơ thành lập doanh nghiệp quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Kế Toán Thành Khang (TKC) để được tư vấn và báo giá chính xác nhất

Chia sẻ qua:

KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG - Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế
VP Hồ Chí Minh: Căn 1.07,(Tầng 1( Trệt)+ Lửng), Tháp B, Chung cư Prosper Plaza, 22/14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
VP Bảo Lộc: 18 Cao Bá Quát, Phường Lộc Phát, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

 


THÀNH KHANG - chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với THÀNH KHANG
 quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

zalo