CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

 • slide 3
 • Slide 2

Sự khác nhau về pháp lý, thuế và kế toán giữa chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

SỰ KHÁC NHAU VỀ PHÁP LÝ, THUẾ VÀ KẾ TOÁN GIỮA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Trải qua một quá trình hoạt động các công ty thường có xu hướng mở rộng thị trường, mở rộng phân khúc khách hàng. Tuy nhiên, tại mỗi thời điểm khác nhau, mục đích kinh doanh sẽ khác nhau. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có một số điểm tương đồng nhưng cũng có một vài qui định khác nhau. Sau đây, TKC xin tư vấn các vấn đề lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, tránh trường hợp không đáp ứng nhu cầu kinh doanh hoặc không cần thiết mà để lại vướng bận về thuế, kế toán sau này. 

1. Các vấn đề pháp lý, thuế, kế toán liên quan đến chi nhánh , văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Khái niệm chi nhánh: 

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp (Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2020)

Khái niệm văn phòng đại diện: 

Văn phòng đại diện (VPĐD)là: “đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó (Căn cứ khoản 2 điều 44 luật doanh nghiệp 2020

Địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể

Các quy định liên quan đến tên chi nhánh , văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 • Tên chi nhánh  phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu
 • Tên chi nhánh , văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” với chi nhánh, , “ Văn phòng đại diện” đối với Văn phòng đại diện, “ Địa điểm kinh doanh” đối với Địa điểm kinh doanh, không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt

Ví dụ: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG có trụ sở chính ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Công ty muốn mở rộng kinh doanh ra Hà Nội nên mở chi nhánh hoạt động tại Hà Nội với tên gọi CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh , văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chi nhánh, địa điểm kinh doanh thực hiện một phần hoặc toàn bộ ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ( có đăng ký kinh doanh) tạo ra doanh thu riêng cho chi nhánh. Nếu chi nhánh muốn thực hiện ngành nghề kinh doanh khác ngoài danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ thì phải làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty mẹ sau đó mới đăng ký cho chi nhánh được

Lưu ý: Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh

Nghĩa vụ thuế và chế độ kế toán của chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân. Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức hạch toán, gồm: Hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc.

Hiểu đơn giản, hạch toán độc lập là mọi hoạt động tài chính (bao gồm nghĩa vụ thuế) phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh phải thống kê, tập hợp giấy tờ gửi về doanh nghiệp để doanh nghiệp kê khai và quyết toán thuế.

Tuỳ vào việc đăng ký hình thức hạch toán, chi nhánh có thể tự kê khai hoặc được doanh nghiệp kê khai các loại thuế.

Ví dụ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG mở chi nhánh tại Quận Hoàng Mai Thành Phố  Hà Nội có tên pháp lý là CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG CHI NHÁNH HÀ NỘI, chi nhánh này tham gia các hoạt động kinh doanh như công ty mẹ, phát hành hóa đơn riêng.

 • Nếu đăng ký hạch toán phụ thuộc: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG CHI NHÁNH HÀ NỘI kê khai và nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng ..tại chi cục thuế Hoàng Mai Hà Nội, kê khai và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo công ty mẹ tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Nếu đăng ký hạch toán độc lập: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG CHI NHÁNH HÀ NỘI kê khai và nộp tất cả các loại thuế phát sinh  tại chi cục thuế Hoàng Mai, tự hạch toán các loại sổ sách, tự làm báo cáo tài chính. Công Ty mẹ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG làm báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Sự khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

Nội dung Chi nhánh Văn phòng đại diện
Chức năng kinh doanh Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã được đăng ký kinh doanh
(theo khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020).
Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp
(theo khoản 2 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020).
Nghĩa vụ thuế

Chi nhánh nộp thuế môn bài tại Cơ quan thuế nơi có trụ sở chi nhánh;

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân. Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức hạch toán, gồm: Hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc.

Hiểu đơn giản, hạch toán độc lập là mọi hoạt động tài chính (bao gồm nghĩa vụ thuế) phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh phải thống kê, tập hợp giấy tờ gửi về doanh nghiệp để doanh nghiệp kê khai và quyết toán thuế.

Tuỳ vào việc đăng ký hình thức hạch toán, chi nhánh có thể tự kê khai hoặc được doanh nghiệp kê khai các loại thuế

Văn phòng đại diện thực hiện một số ủy quyền liên quan đến giao dịch, quảng bá thương hiệu nên Văn phòng đại diện kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế nơi VPĐD có trụ sở

 Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh nên không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại sắc thuế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh như: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

Ví dụ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG mở rộng kinh doanh khác tỉnh tại Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội 

Trường hợp 1: Nếu thành lập chi nhánh thì lấy tên pháp lý là CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG CHI NHÁNH HÀ NỘI, chi nhánh này tham gia các hoạt động kinh doanh như công ty mẹ, phát hành hóa đơn riêng

 • Nếu đăng ký hạch toán phụ thuộc thì CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG CHI NHÁNH HÀ NỘI kê khai và nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng ..tại chi cục thuế Hoàng Mai Hà Nội, kê khai và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo công ty mẹ tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Nếu đăng ký hạch toán độc lập: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG CHI NHÁNH HÀ NỘI kê khai và nộp tất cả các loại thuế phát sinh  tại chi cục thuế Hoàng Mai, tự hạch toán các loại sổ sách, tự làm báo cáo tài chính. Công Ty mẹ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG làm báo cáo tài chính hợp nhất

Trường hợp 2: Nếu thành lập Văn phòng đại diện thì lấy tên VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO THÀNH KHANG chỉ thực hiện một số việc theo ủy quyền công ty mẹ như giao dịch chứng từ…ngoài ra không có chức năng kinh doanh nên không phát hành hóa đơn

 • Về nghĩa vụ thuế: Kê khai và nộp thuế môn bài tại chi cục thuế Hoàng Mai Hà Nội. Ngoài ra không thực hiện các nghĩa vụ thuế khác liên quan kinh doanh như Thuế GTGT, thuế TNDN
 • Về sổ sách kế toán: Không thực hiện sổ sách kế toán

3. Sự khác nhau về mô hình hoạt động, nghĩa vụ thuế và chế độ kế toán của chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Nội dung Chi nhánh Địa điểm kinh doanh
Thông tin pháp lý, con dấu

Có mã số thuế riêng 13 số.

Chi nhánh kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số chi nhánh ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Được đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề công ty đăng ký.

Được phép có con dấu riêng

Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.

Không có mã số thuế riêng

 • Đối với địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính sẽ kê khai và nộp thuế cho địa điểm kinh doanh.
 • Đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính, Địa điểm phải đăng ký mã số thuế phụ thuộc tại Cục thuế nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở và kê khai theo mã số thuế phụ thuộc.

Được đăng ký một số ngành nghề công ty đăng ký.

Không có dấu riêng;

Có Giấy chứng nhận hoạt động riêng.

Ký kết hợp đồng
Xuất hóa đơn
Được phép ký hợp đồng kinh tế;
Được phép đăng ký sử dụng và xuất hóa đơn.

Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế;

Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.

Hạch toán  thuế Chi nhánh được lựa chọn hình thức Hạch toán độc lập hoặc Phụ thuộc. Hạch toán phụ thuộc vào công ty, hình thức kê khai thuế tập chung.
Các loại thuế phải nộp
 • Thuế môn bài
 • Thuế Giá trị gia tăng
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập cá nhân
Thuế môn bài

Như vậy:

 • Trường hợp Công ty muốn mở một cơ sở kinh doanh nhiều lĩnh vực như công ty mẹ, có thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng; cơ sở hoạt động khác với tỉnh thành phố nơi trụ sở chính của Công ty nên chọn thành lập chi nhánh.
 • Trường hợp công ty muốn mở cơ sở chỉ để thực hiện giao dịch tại nơi đó, không thực hiện chức năng kinh doanh thì nên mở văn phòng đại diện để đơn giản hóa các thủ tục thành lập, nghĩa vụ thuế cũng như không cẩn thiết lập chế độ kế toán
 • Trường hợp Công ty muốn mở một cơ sở kinh doanh chuyên biệt một lĩnh vực, chỉ để làm nơi đến của khách hàng, chỉ để bán hàng hóa theo ủy quyền công ty mẹ và muốn lựa chọn thủ tục và hoạt động đơn giản, cơ sở hoạt động trong cùng tỉnh thành phố nơi trụ sở chính của Công ty nên chọn thành lập địa điểm kinh doanh.

Mọi ý kiến thắc mắc hay cần tư vấn hỗ trợ thêm về các vấn đề liên quan pháp lý doanh nghiệp, thuế, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm xã hội, vay vốn ngân hàng. Bạn vui lòng liên hệ:

Chia sẻ qua:

KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG - Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế
VP Hồ Chí Minh: Căn 1.07,(Tầng 1( Trệt)+ Lửng), Tháp B, Chung cư Prosper Plaza, 22/14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
VP Bảo Lộc: 18 Cao Bá Quát, Phường Lộc Phát, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

 


THÀNH KHANG - chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với THÀNH KHANG
 quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

zalo