CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

 • slide 3
 • Slide 2

Nghị quyết 68 của chính phủ về hỗ trợ covid-19

Nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giúp các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Ngày 01/7/2021 chính phủ ban hành nghị quyết 68/NQ-CP với nguyên tắc bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ, cùng kế toán Thành Khang tìm hiểu chi tiết về nghị quyết 68 trong bài viết dưới đây.

I. Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện nghị quyết 68/NQ-CP

+ Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương trên 60% tự bảo đảm kinh phí thực hiện.

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương còn lại theo nguyên tắc:

 • 80% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên.
 • 60% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách còn lại (ngoài các tỉnh miền núi, Tây Nguyên).
 • 40% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương còn lại.

+ Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

II. Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo nghị quyết 68/NQ-CP

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19.

Xem chi tiết tại: Nghị quyết 68 giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

Các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp theo nghị quyết 68

2. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4 năm 2021 thì cả người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

3. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với điều kiện:

 • Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên (tính từ thời gian nộp hồ sơ đề nghị)
 • Thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động.
 • Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.
 • Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

Mức hỗ trợ: Tối đa 1,5 triệu đồng/người lao động/tháng, hỗ trợ tối đa 06 tháng.

4. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 - 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc sẽ nhận được hỗ trợ, theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Mức hỗ trợ:

 • 3,7 triệu đồng/người nếu tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 01 tháng trở lên
 • 1.855.000 đồng/người nếu nếu tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 15 ngày đến dưới 01 tháng.

5. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động:

 • Bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động
 • Thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 - 31/12/2021.
 • Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

6. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

7. Chính sách hỗ trợ đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ, hướng dẫn viên du lịch

 • Đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.
 • Hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

8. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Xem chi tiết tại: Nghị quyết 68 hỗ trợ hộ kinh doanh

9. Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 với thời gian vay dưới 12 tháng. (Điều kiện: Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn).

10. Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác:

Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

III. Kế Toán Thành Khang cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, đăng ký bảo hiểm xã hội, gỡ rối và hoàn thành sổ sách kế toán

Nếu doanh nghiệp bạn mới thành lập muốn tiết kiệm chi phí thuê nhân sự hay chuyên môn của nhân sự kế toán chưa cao để giải quyết mọi vấn đề thì dịch vụ thành lập doanh nghiệp, gỡ rối và hoàn thành sổ sách kế toán, dịch vụ kế toán thuế trọn gói, đăng ký bảo hiểm xã hội...do Kế Toán Thành Khang cung cấp sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất cho doanh nghiệp bạn. Bằng những kinh nghiệm có được và những tình huống mà chúng tôi đã trải qua, sự cố gắng và không ngừng học hỏi thì TKC tự tin sẽ mang đến cho quý doanh nghiệp những dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý. 

Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân sự nhưng vẫn đảm bảo hoạt động của bộ máy kế toán doanh nghiệp. Đến với TKC bạn sẽ luôn nhận được sự tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ nhanh chóng kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn đang có nhu cầu về các dịch vụ kế toán, pháp lý doanh nghiệp, bảo hiểm nhé.

Chia sẻ qua:

KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG - Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế
VP Hồ Chí Minh: Căn 1.07,(Tầng 1( Trệt)+ Lửng), Tháp B, Chung cư Prosper Plaza, 22/14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
VP Bảo Lộc: 18 Cao Bá Quát, Phường Lộc Phát, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

 


THÀNH KHANG - chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với THÀNH KHANG
 quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài viết khác
zalo