CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

 • slide 3
 • Slide 2

Thủ tục nhận hỗ trợ COVID-19 của người lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 2512/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND TPHCM hướng dẫn NQ68 và QĐ23

LÀM THỦ TỤC THẾ NÀO ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID –19  NHẬN HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ( tham khảo chi tiết Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngày 28/07/2021 Ủy ban nhân dân TPHCM đã ban hành Công văn 2512/UBND-VX về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết điều kiện, thủ tục hồ sơ dành cho Người lao động(NLĐ) có 08 chính sách cơ bản chi tiết như sau:

I. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

1. Nội dung nghị định 68

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.

2. Đối tượng, điều kiện

 • Doanh nghiệp ngừng việc do nằm trong khu vực bị phong tỏa phải tạm dừng hoạt động để chống dịch theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
 • Người lao động: làm việc theo chế độ HĐLĐ bị tạm hoãn việc theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của CQNN từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ 1/5/2021 đến hết 31/12/2021 và đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng NLĐ ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ-- Phải nghỉ việc không lương từ 15 ngày trở lên tính từ 01/05 đến 31/12/2021. 
 • Đang tham gia BHXH tại tháng liền kề trước khi tạm hoãn.

3. Mức hỗ trợ: 

 • 1.855.000 VND nếu nghỉ không lương từ 15 ngày đến dưới 1 tháng. 
 • 3.710.000 VND nếu nghỉ không lương từ 1 tháng trở lên.
 • Nếu đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi hoặc phụ nữ mang thai được cộng thêm 1.000.000 VND.

4. Hồ sơ thủ tục

Bước 1: Báo giảm lao động tạm hoãn theo qui định ( Mẫu hồ sơ 600a)
Bước 2:  Làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp do ảnh hưởng dịch Covid-19 ( Mẫu 600g) và đính kèm các hồ sơ sau, tùy theo đơn vị bảo hiểm xã hội quản lý qui định cụ thể:

 • Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của CQNN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 1/5/2021 đến hết 31/12/2021 Văn bản thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương
 • Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương ( Mẫu 05 ) 
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của CQ có thẩm quyền với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định này.

5. Thời gian thẩm định – Nơi nộp hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ cho BHXH nơi quản lý Doanh nghiệp, sau 2 ngày BHXH tự nộp lên quận/huyện, tiếp tục sau 2 ngày huyện sẽ luân chuyển hồ sơ lên tỉnh
 • Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

chính sách hỗ trợ COVID-19 theo nghị quyết 68 dành cho người lao động

II. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

1. Nội dung:

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

2. Đối tượng:

 • Các cá nhân nằm trong khu vực bị phong tỏa do dịch. 
 • NLĐ của doanh nghiệp có tham gia BHXH.

3. Mức hỗ trợ: 1.000.000 VNĐ/ LĐ, trường hợp mang thai hoặc nuôi con nhỏ đc cộng thêm 1.000.000 VNĐ

4. Hồ sơ: 

 • Giấy yêu cầu cách ly có xác nhận của địa phương.
 • Chứng minh thư công chứng.

5. Thời gian thẩm định – Nơi nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ cho BHXH nơi quản lý Doanh nghiệp, sau 2 ngày BHXH tự nộp lên quận huyện, tiếp tục sau 2 ngày huyện sẽ luân chuyển hồ sơ lên tỉnh. 

III. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

1. Nội dung

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

2.  Đối tượng, điều kiện

 • Người lao động bị mất việc (nghỉ hẳn) do công ty cắt giảm nhân sự vì dịch bệnh nhưng thời gian tham gia BHXH dưới 1 năm không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. 
 • Đang tham gia BHXH tại tháng liền kề trước khi nghỉ hẳn.

3. Mức hỗ trợ: 

 • 3.710.000 VND nếu nghỉ không lương từ 1 tháng trở lên
 • Nếu đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi hoặc phụ nữ mang thai được cộng thêm 1.000.000 VND

4. Hồ sơ thủ tục

Bước 1: Báo giảm lao động tạm hoãn theo qui định ( Mẫu hồ sơ 600a)
Bước 2:  Làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp do ảnh hưởng dịch Covid-19 ( Mẫu thủ tục 600g) kèm các biểu mẫu sau

 • Đơn hỗ trợ: mẫu 07
 • Hợp đồng Lao Động
 • Quyết định thôi việc
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của CQ có thẩm quyền với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định này.

5. Thời gian thẩm định – Nơi nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ cho Trung tâm giới thiệu việc làm quận/huyện trước ngày 05 và 20 hàng tháng, sau 2 ngày TT GTVL tự nộp lên Sở lao động thương binh và xã hội, tiếp tục sau 3 ngày UBND cấp tỉnh sẽ giải quyết

VI. Chính sách hỗ trợ F0 điều trị, F1 cách ly:

1. Nội dung:

 • Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.
 • Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

2. Mức hỗ trợ: 

 • 80.000 vnđ/1 ngày/1 người điều trị F0 tính từ 27/04/2021 đến 31/12/2021 nhưng tối đa không quá 45 ngày. Tương đương 3.600.000 VND.
 • 80.000 vnđ/1 ngày/1 người cách ly y tế F1 tính từ 27/04/2021 đến 31/12/2021 nhưng tối đa không quá 21 ngày. Tương đương 1.680.000 VND.
 • Trẻ em được hỗ trợ thêm: 1.000.000 VND, trẻ em không có thẻ BHYT cũng được hỗ trợ y tế như có thẻ.

3. Hồ sơ: (bản công chứng)

 • Danh sách F0, F1: mẫu 8a, 8b
 • Giấy ra viện
 •  Chứng minh thư, giấy khai sinh với trẻ em

4. Thời gian thẩm định – Nơi nộp hồ sơ:

 • Đối với người đang thực hiện cách ly y tế: Cơ sở y tế lập danh sách gửi ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất đến ngày 31/03/2022
 • Đối với người đã cách ly y tế tại cơ sở hoặc tại nhà: Cá nhân tự nộp hồ sơ tại bộ phận chính sách cấp xã/ phường chậm nhất đến hết tháng 01/2022

VI. Chính sách hỗ trợ F0 khỏi bệnh, F1 hết cách ly

1. Mức hỗ trợ: 

 • F0: 4.600.000 VND
 • F1: 2.680.000 VND

2. Hồ sơ: (bản công chứng)

 • Giấy ra viện
 • Chứng minh thư, giấy khai sinh với trẻ em
 • Giấy biên nhận tiền ăn đối với người đã kết thúc cách ly
 • Giấy hoàn thành cách ly
 • Chứng minh thư

3. Thời gian giải quyết:  4-6 ngày làm việc.

4. Nơi nộp: Bộ phận chính sách của UBND cấp xã/phường

VII. Viên chức nghệ thuật

1. Nội dung: 

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đối tượng: Diễn viên, đạo diễn, họa sỹ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Mức hỗ trợ: 3.710.000 VND/1 người

4. Hồ sơ: Đơn vị sự nghiệp lập sanh sách theo mẫu số 09

5. Thời gian giải quyết: 02-04 ngày

6. Nơi nộp hồ sơ: Sở văn hóa thể thao du lịch nơi đặt trụ sở

VIII. Hướng dẫn viên du lịch

1. Nội dung: Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đối tượng: 

 • Có thẻ hướng dẫn viên du lịch
 • Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp về kinh doanh dịch vụ lữ hành

3. Mức hỗ trợ: 3.710.000 VND

4. Hồ sơ: 

 • Hợp đồng lao động có h iệu lực t ừ ngày 01/01/2020 đến thời điểm lập hồ sơ
 • Thẻ hội viên

5. Thời gian giải quyết 4-6 ngày

6. Nơi nộp: Cá nhân NLĐ nộp đến sở văn hóa thể thao và du lịch nơi cấp thẻ hội viên. 

7. Thời hạn muộn nhất là 31/01/2022

Quý khách hàng có nhu cầu liên quan lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểu y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp hãy liên hệ TKC để được hỗ trợ 


 

Chia sẻ qua:

KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG - Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế
VP Hồ Chí Minh: Căn 1.07,(Tầng 1( Trệt)+ Lửng), Tháp B, Chung cư Prosper Plaza, 22/14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
VP Bảo Lộc: 18 Cao Bá Quát, Phường Lộc Phát, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

 


THÀNH KHANG - chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với THÀNH KHANG
 quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Bài viết khác
zalo